Kurs HDS

KURS HDS –  obsługa żurawi przeładunkowych (HDS)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z :
• budową , działaniem i zadaniami eksploatacji żurawi,
• zapoznanie z warunkami dozoru technicznego urzadzeń,
• przygotowanie do praktycznej obsługi żurawi
• zapoznanie z zasadami BHP