Szkolenia dla kierowców zawodowych

Nasza firma szkoląca kierowców zawodowych jest obecna na rynku już od wielu lat. Mamy do dyspozycji sale wykładowe, place manewrowe oraz własną flotę pojazdów. Kursantom oddajemy w ręce wszystkie materiały, które są i będą potrzebne do nauki. Prowadzone przez nas wykłady są prowadzone w niezwykle ciekawej, cechującej się prostotą i łatwością formie. Naszymi głównymi priorytetami jest przede wszystkim:

  • przekazanie praktycznej wiedzy,
  • wyuczenie odruchów bezwarunkowych, które są niezbędne dla profesjonalnego kierowcy,
  • kompleksową edukację z dziedziny kodeksu drogowego bazując na realnych przykładach,
  • indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu, w zależności od potrzeb i umiejętności.

Jedni z najlepszych w branży szkolącej kierowców zawodowych

Naszą efektywność potwierdzają prowadzone przez nas statystyk, wedle których nasi adepci w znacznym stopniu podnoszą średnią progu zdawalności w naszym rejonie. Duża część naszych kursantów nadal utrzymuje z nami kontakt. Dlatego zrób u nas kurs na prawo jazdy z wybranej przez siebie kategorii.

Obecnie osoby, które zamierzają wykonywać obowiązki kierowcy zawodowego dotyczy obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Przyszłych kierowców, w zależności od daty uzyskania uprawnień, dotyczą różne wymogi. Trzeba tutaj wyszczególnić, że dotyczy to zarówno kierowców pojazdów towarowych, jak również osobowych.

Starsi kierowcy dysponują opcją podejścia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która wynosi 140 godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych. W sytuacji w której zmieniamy specyfikę podejmowanej pracy, zostało przewidziane narzędzie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Szkolenia okresowe

Kwalifikacja wstępna i okresowa na przewóz osób lub rzeczy to kurs dokształcający

Certyfikaty

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych..

KURS ADR

Przewóz towarów w sztukach przesyłki wszystkich klas, kurs kończy się egzaminem…

SYMULATOR JAZDY

Firma TRAWERS oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, naszym nowym nabytkiem…

KURS HDS

Obsługa żurawi przeładunkowych (HDS). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników…

PRAWO JAZDY

Współpracujemy z ośrodkami szkolenia kierowców prowadzącymi kurs na wszystkie kategorie prawo…