Kurs ADR

Jesteś kierowcą zawodowym? Masz ochotę się rozwijać i poszerzać wiedzę oraz uprawnienia o nowe kwalifikacje, co w efekcie będzie skutkowało większymi zarobkami? Poniżej omówimy, czym jest kurs ADR i w jaki sposób zdobyć uprawnienia na prowadzenie cysterny ADR, czyli przewożącej materiały niebezpieczne.

W naszym kraju takie materiały to około 10% udziału transportowanych ładunków drogą lądową. Aż 70% z tego, to paliwa płynne, takie jak benzyna czy olej napędowy. Takie substancje transportowane są właśnie cysternami, które zostały właściwie oznakowane i wyposażone w tym celu. Kierowcą takiej cysterny może zostać osoba dopiero po uzyskaniu uprawnień, których zdobycie umożliwi nam kurs ADR. Trzeba wziąć pod uwagę, że transport towarów tego typu jest w Polsce oparty przede wszystkim na transporcie cysternami. Zapotrzebowanie stale rośnie, co daje szansę na lepsze warunki zatrudnienia.

Jak w takim razie zdobyć uprawnienia ADR?

Przepisy dotyczące ADR w Polsce są regulowane przez Umowę Europejską, która dotyczy bezpośrednio międzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz przez Ustawę dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. W związku z tymi przepisami kierujący pojazdami, które przewożą towary niebezpieczne, muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające, przejście szkolenia, a następnie zdanie egzaminu. Kursy ADR, jak również egzamin jest realizowany w ośrodku Trawers Częstochowa.

Jak wygląda egzamin ADR?

Egzamin w ośrodku Trawers Częstochowa jest realizowany przy pomocy pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dlatego wśród trzech podanych odpowiedzi ABC, prawidłowa jest tylko jedna. Egzamin podstawowy składa się z 30 pytań. 20 poprawnych odpowiedzi powoduje pozytywne zdanie testu. Egzamin trwa godzinę. Po zaliczeniu podstawowego możecie od razu podejść do rozszerzonego egzaminu dot. cystern. Egzamin rozszerzony to 18 pytań, których 12 poprawnych daje nam pozytywny wynik, zaliczając egzamin. Czas jest tutaj adekwatnie krótszy na rozwiązanie testu i wynosi 45 minut. Dobre i rzetelne przygotowanie zapewnia nam 100% zdawalności. Aby to osiągnąć, musimy mieć profesjonalne szkolenie, dlatego zachęcamy, by wybrać Trawers Częstochowa – Kurs ADR możesz potraktować z nami jako formalność. Po zaliczonym egzaminach w ciągu kilku dni otrzymacie za pomocą listu poleconego zaświadczenie ADR.

KURS PODSTAWOWY ADR:

• przewóz towarów w sztukach przesyłki wszystkich klas, kurs kończy się egzaminem państwowym oraz wydaniem zaświadczenia wg nowego wzoru o przeszkoleniu kierowcy w zakresie ADR.
• Czas trwania kursu (24 h)

KURS ROZSZERZONY ADR:

• kurs specjalistyczny przewozu w cysternach, (16 h)
• przewozu materiałów wybuchowych, Kl. I (8 h)