trawers

Kurs ADR

KURS PODSTAWOWY ADR:

• przewóz towarów w sztukach przesyłki wszystkich klas, kurs kończy się egzaminem państwowym oraz wydaniem zaświadczenia wg nowego wzoru o przeszkoleniu kierowcy w zakresie ADR.
• Czas trwania kursu (24 h)

 

KURS ROZSZERZONY ADR:

• kurs specjalistyczny przewozu w cysternach, (16 h)
• przewozu materiałów wybuchowych, Kl. I (8 h)