trawers

Prawo jazdy

Współpracujemy z ośrodkami szkolenia kierowców  prowadzącymi kurs  na wszystkie kategorie prawo jazdy (A, B, C, D, B+E, C+E, D+E)

Zajęcia  teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy 2 razy w tygodniu:

Poniedziałki- środy    godz. 17:00
Wtorki – czwartki      godz. 16:00

Wykłady prowadzone są przez  wykwalifikowaną kadrę instruktorów i wykładowców. Ich doświadczenie oraz podejście dydaktyczne pozwala na dostosowanie toku nauki do indywidualnych predyspozycji i potrzeb Kursanta.

Po ukończonym kursie nasi kursanci  zdobędą  wiedzę i umiejętności z zakresu:
-przepisów ruchu drogowego,
-bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim,
-techniki kierowania pojazdem,
-savoir-vivre jazdy samochodem i motocyklem

Zapewniamy bezstresowy przebieg szkoleń, które ułatwiają osiągnięcie sukcesu na egzaminie państwowym!

Ponadto:
-możliwość opłat w ratach,
-współpracujemy z lekarzem medycyny – badania lekarskie na miejscu,
-posiadamy , oświetlony plac manewrowy
-sale wykładowe wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.