Oferta


Obecnie naszym klientom oferujemy kursy :

 • dokształcające dla kierowców przewożących osoby/rzeczy
 • kursy na certyfikaty kompetencji zawodowych na przewóz krajowy i międzynarodowy osób/rzeczy
 • zajmujemy się doradztwem i szkolimy kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Naszym klientom oferujemy:

 • audyty bezpieczeństwa
 • doradztwo
 • konsultacje
 • szkolenia w zakresie przepisów dotyczących przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych

Ponadto:

 • prowadzimy szkolenia w zakresie kursów prawa jazdy na wszystkie kategorie prawa jazdy,
 • przygotowujące do uzyskania uprawnień technicznych dla kierowców/operatorów wózków jezdniowych
 • kursy operatorów ciężkich maszyn i urządzeń  (stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych)
 • prowadzimy kusy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 • dla pracowników służb BHP
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno – biurowych
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • wykonujemy ”plany ochrony towarów niebezpiecznych  dużego ryzyka”

Zapewniamy zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń ! ! !